Kozák Attila

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE EGYÜTTMŰKÖDÉSE
A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOK KATASZTRÓFAVÉDELMI SZERVEZETEIVEL

Absztrakt

Magyarország katasztrófavédelmi veszélyeztetettség terén az emberi tevékenységeken kívül a természeti jelenségek is nagy veszélyforrást jelentenek. Ez különösen igaz Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére ár- és belvíz veszélyeztetettség szempontjából. A közelmúltban többször előfordult határokon átívelő katasztrófahelyzet, amely szükségessé tette a Katasztrófavédelem és más szakhatóságok munkáját. A katasztrófahelyzeteket előidéző környezeti veszélyt, kockázatot rejtő jelenségek bekövetkezősége, esetleges hatásuk és terjedésük vizsgálata Magyarország és a szomszédos partnerországok kiemelt feladata. Sok esetben nehézséget jelent a szomszédos országok katasztrófavédelmi szerveinek hatékony együttműködése az elkülönült védelmi rendszerek miatt. Írásomban szeretném bemutatni a határon átnyúló pályázatok nyújtotta új lehetőségeket a természeti katasztrófák előrejelzésének fejlesztésében.

In Hungary both human activities and natural phenomena entail high risks concerning disaster relief risk. This is particularly true for Szabolcs-Szatmár-Bereg County in terms of flood and internal water risk. Disaster situations have occurred several times recently, which has necessitated the work of the disaster relief and other authorities. Investigating the predictability, potential effect and extent of phenomena entailing an environmental danger is a key task for Hungary and the neighbouring partner countries. In many cases it is difficult for the disaster relief organs of the neighbouring countries to co-operate efficiently owing to the isolated protection systems. In this article I aim to present the new opportunities offered by the cross-border applications in the development of forecasting natural disasters.

Kulcsszavak: információ, katasztrófa, biztonság, riasztási terv, beavatkozás ~ information, catastrophe, safety, alarm plan, intervention

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz