Munk Sándor

AZ INFORMÁCIÓKERESÉS ALAPJAI

Absztrakt

Az elérhető információk mennyiségének ugrásszerű bővülésével az információkeresés feladatai is megnehezedtek, megváltoztak. Az információhoz jutás egyik lehetősége a már meglévő információk közötti keresés. Napjainkban az információk már túlnyomórészt informatikai rendszerekben kerülnek tárolásra és egyre bővülő mértékben azokban is keletkeznek. Az információkeresés számos más alkalmazási terület mellett a védelmi szférában is jelentős lehetőségeket kínál. Az eredményes kutatás és alkalmazás e téren is szükségessé teszi a különböző értelmezések, megközelítések áttekintését, elemzését. Ennek érdekében jelen publikáció az információkeresés alapvető kérdéseinek rendszerezését, egységes keretbe foglalását tűzte ki céljául. Ezen belül: bemutatja a keresés általános értelmezését; meghatározza az informatikai eszközökkel támogatott információkeresés alapfogalmait, főbb típusait és javaslatot tesz az információkeresés általános fogalmára.

With the dramatic expansion of the amount of available information, the tasks of information search, retrieval have changed, became more difficult. One of the possibilities to acquire necessary information is searching between existing information. Today information is mainly stored in IT systems and in growing extent is also created in these systems. Besides a number of other application areas, information search/retrieval provides significant opportunities for the defense sector too. Effective research and application in this field also requires the review and analysis of the variety of different interpretations, approaches. For this reason this publication aims to systematize, and organize into a unified framework the fundamental issues of information search/retrieval. In particular: presents the general interpretation of searching; defines the basic concepts of computer aided information search/retrieval, sets out the its main types, and proposes a comprehensive definition of information search.

Kulcsszavak: keresés, információkeresés, szemantikus keresés, informatikai szolgáltatások ~ search, information retrieval, semantic search, IT services

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz