András Németh - Attila Horváth - Attila Gulyás

Ultra wideband data channels for special operations forces

Abstract

Hungarian and coalition special operations forces – striving to satisfy the growing need for information – conduct information and communications support for their operations using almost the entire throughput capacity available to them. Innovative methods, such as extremely high frequencies and alternative modulation modes, offer so far unprecedented ways in frequency bandwidth development. Transmission technology, miniaturization, and the development of optimization processes facilitate the use of innovative applications in providing increased bandwidth and channel capacity with smaller form factor and less power consumption. This scientific essay presents a usable solution to achieve increased bandwidth for supporting the full spectrum of the voice and data communications activity of special operations forces.

A nemzeti és koalíciós különleges műveleti erők - a megnövekedett információigény kielégítése céljából - a rendelkezésükre álló rádiófrekvenciás spektrum lehető leghatékonyabb kihasználásával igyekeznek megvalósítani műveleteik infokommunikációs támogatását. Innovatív megoldásokkal (magasabb frekvenciasávok használata, magasabb rendű modulációs módok alkalmazása) újabb lehetőségek nyílnak meg a jelenleg rendelkezésre álló sávok kiterjesztésére. Az átviteltechnika, - technológia, és miniatürizáció, valamint az optimalizálási eljárások fejlődése olyan új megoldások alkalmazását teszi lehetővé, amelyek a csatorna-sávszélesség hatékony felhasználása és a támogató rendszerek méret és energiafelvétel csökkentése területén jelentős előrelépést jelenthetnek. A közleményben egy ilyen lehetséges megoldás, illetve annak háttere kerül bemutatásra a különleges műveletek teljes spektrumában végrehajtott műveletek híradó és informatikai támogatása területén.

Keywords: bandwidth, special operations forces, communications ~ sávszélesség, különleges műveleti erők (KME), híradó biztosítás

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz