Rácz-László István

AZ ORSZÁGHÁZ VÉDELME ÉRDEKÉBEN ALKALMAZHATÓ NEM HALÁLOS FEGYVEREK
A FELADATOT ELLÁTÓ SZERVEZET SZÁMÁRA

Absztrakt

Már maga a „nem halálos fegyver” elnevezés is ellentmondást rejt magában. Mindenki tudja már gyermekkora óta, hogy bármely fegyver „küldetése” az élet kioltása, azonban sok esetben szükséges egy ilyen eszköz, amelynek segítségével időlegesen ki lehet vonni élő erőket (embereket) a műveletekből. Ilyen eszközök léteznek már, azonban hosszú időn keresztül a gumilövedékre és a könnygázra korlátozódtak. A bűnözés, a tömegmegmozdulások a terrorizmus elleni harcban folyamatosan szükség van új fegyverek, új módszerek kidolgozására. A különböző, ENSZ égisze alatt zajló béketeremtő és békefenntartó műveletek során az ilyen jellegű fegyverek alkalmazása szintén elengedhetetlen és fontos lehet. Napjainkban az Egyesült Államok mellett több ország is intenzíven dolgozik a „nem halálos fegyver” fejlesztésén, amelyek mechanikus, akusztikus, kémiai, elektromos, elektromágneses vagy optikai elven működnek.

Already himself the not lethal weapon a name hides a contradiction alone. Everybody knows that the mission of any weapons is the extinction of the life already since his childhood, but in many cases necessary a device like this, for which who there may be temporarily with his help to pull over living strengths (people_nation) from the operations. Devices like this exist already, they were restricted to the rubber bullet and the tear gas through long time however. The delinquency, the mass demonstrations there is need for the development of new weapons, new methods continuously in the fight against the terrorism. In the course of the pacificatory and peacekeeping operations going on under the different one, UN's aegis the application of the weapons with a character like this likewise essential and may be important. More countries work in our Suns intensively beside United States the not on the development of a lethal weapon, that mechanical, acoustic, they work on a chemistry, electric, electromagnetic or optical principle.

Kulcsszavak: nem halálos fegyver, ellentmondás, harc, fegyver, működési elv ~ not lethal weapon, contradiction, fight, weapon, operation principle

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz