Cs. Nagy Géza

Ważniejsze strategie konserwacji i remontów słuźących utrzymaniu sprawności urządzeń wojennych

Absztrakt

Jelen írás összegyűjti a napjainkban leginkább használatos üzemfentartási stratégiákat és azok lehetséges kombinációit. A különböző módszerek értékelése során a fő szempont az volt, hogy azok katonai járművek esetében megfelelőek-e vagy sem. A katonai felszerelés számos különleges követelményt igényel, mint például, hogy a választott stratégia hogyan befolyásolja az eszközök és berendezések javíthatóságát békeidőben, háborúban, vagy stabilizációs erőként kell külföldön fellépni.

This paper collects the recently useful maintenance strategies and their possible combinations. The main viewpoint during the evaluation of advantages and disadvantages of various methods was, if it is applicable for military vehicles or not. The military equipment demands a lot of special requirements as for example, how the selected strategy affects the serviceableness of equipment in time of peacetime, in wartime, or in case of a peace stabilization mission abroad.

Kulcsszavak: katonai eszközök, alapvető fenntartás ~ military vehicles, basic maintenance strategies

 

 

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz