Fleiner Rita

ADATBÁZISOK SZEREPE
KRITIKUS INFRASTRUKTÚRÁK BIZTONSÁGÁBAN

Absztrakt

A kritikus infrastruktúrák működése napjainkban már szinte elképzelhetetlen az informatika eszközeinek, rendszereinek, alkalmazásainak támogatása nélkül. A támogató informatikai rendszerek jelentős részének működésében lényeges, esetenként kiemelt szerepet játszanak különböző adatbázisok is. Jelen publikáció alapvető célja - egy kutatás folytatásaként - az adatbázis-biztonság helyének, szerepének bemutatása két konkrét, nevezetesen a pénzügyi és a közigazgatási kritikus infrastruktúra szektorokban, a kapcsolódó szolgáltatások és informatikai rendszerek vizsgálatán keresztül.

The operation of critical infrastructures nowadays is practically impossible without the support of IT systems, IT applications. In the operation of most of the supporting IT systems databases play a significant, occasionally crucial role. The aim of this publication - as a continuation of a research - is to demonstrate the place and the role of database security in the area of two specific, namely financial and civil service critical infrastructure sectors through the examination of the contributing services and information systems.

Kulcsszavak: adatbázisok, kritikus infrastruktúra, kritikus infrastruktúra szektorok, közhiteles nyilvántartások, fenyegetettség ~ databases, critical infrastructure, critical infrastructure sectors, public registers, threats

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz