Horváth Attila

HOGYAN ÉRTESSÜK MEG A KRITIKUS INFRASTRUKTÚRA
KOMPLEX ÉRTELMEZÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGÉT
ÉS VÉDELMÉNEK FONTOSSÁGÁT?

Absztrakt

A 2001. szeptember 11-i terrortámadás óta eltelt időszakban a modern társadalmakban élő emberek szinte nap mint nap olyan kifejezéseket hallanak, mint al-Kaida, globális terrorizmus, öngyilkos merénylet, terrortámadás vagy kritikus infrastruktúra védelem. Vajon a közvélemény ismeri-e ezeknek a szavaknak, fogalmaknak a tartalmát? A biztonsági szakemberek számára nem lehet kérdés az sem, hogy a kritikus infrastruktúra védelme a posztmodern társadalmak egyik legfontosabb kérdése. Vajon komplex módon értelmezzük-e a védelem szükségességét? Felvetődik az a kérdés is, hogy a döntéshozók, illetve a közvélemény mennyiben érti meg, hogy a kritikus infrastruktúra védelme fontos politikai, társadalmi és gazdasági problémakör.

Since the terror attack of 11 September 2001 people of modern societies hear day by day such expressions as al-Kaida, global terrorism, suicide bomber, terror attack, critical infrastructure defence, etc. Does the public opinion know the content of these words and phrases? It couldn't be a question for security experts that defence of the critical infrastructure is one of the most important issues for postmodern societies. Do we interpret compoundly the necessity of defence? It is also a question that decision makers and the public how recognise the critical infrastructure defence is an important political, social and economic issue.

Kulcsszavak: kritikus infrastruktúra védelem, katasztrófa, háború, terrorizmus, komplex értelmezés, kockázatok ~ critical infrastructure protection, disaster, terrorism, interdisciplinary, hazards

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz