Derzsényi Attila

ELJÁRÁSI HATÁRIDŐK A BESZERZÉSBEN

Absztrakt

A HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal beszerzési tevékenységét tekintve nemcsak a honvédelmi tárca, hanem a közigazgatás egyik legnagyobb központi beszerző szervezete. Egyedi, sajátos tevékenységét az jellemzi, hogy a hazai beszerzési jogszabályok mindegyike alapján folytat le általános és speciális beszerzési eljárásokat. Az egyes beszerzési eljárási cselekményekre ugyanezen jogszabályok határoznak meg minimális határidőt, amelynek ismerete nélkülözhetetlen a logisztikai ellátás tervezésében, az ellátás folyamatosságának biztosításában.

MoD Armament and Quartermaster Office is the largest central procurement body of not only the Ministry of Defence but also of the whole administration. It's unique and specific activity is characterized by the fact that it conducts general and special procurement procedures according to all the domestic procurement laws. The same laws prescribe the minimum deadlines for certain procedural actions, the knowledge of which is indispensable in planning the logistic supply, and in ensuring the continuity of supply.

Kulcsszavak: beszerzés, eljárási cselekmény, logisztikai ellátás,, eljárási határidő ~ procurement, procedural action, logistic supply, procedural deadlines

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz