Nagyné Takács Veronika

ADATVAGYON-GAZDÁLKODÁS A KÖZIGAZGATÁSBAN -
A FOGALMI TISZTÁZÁSTÓL A STRATÉGIAALKOTÁSIG I.

Absztrakt

A közfeladatot ellátó szervek által kezelt adatokban megtestesülő érték jelentőségét, az adatvagyon védelmének, megőrzésének és hasznosításának szükségességét ma már senki nem vitatja. Az elvi kérdések és a gyakorlati problémák akkor merülnek fel, amikor az adatok minél teljesebb körű és minél hatékonyabb felhasználásának megtervezésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok meghatározására kerül a sor.

Today no one disputes the need of protection, conversation and utilization the value of data which appears in the public service missions. Many theoretical issues and practical problems arise when the design and implementation tasks of data using is determined.

Kulcsszavak: adat, adatvagyon-gazdálkodás, közfeladatot ellátó szervek adatai, közadat ~ data, data asset management, public sector information

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz