Szentgáli Gergely

AZ EURÓPAI UNIÓ KIBERBIZTONSÁGI TÖREKVÉSEI ÉS SZERVEZETEI II.

Absztrakt

Napjainkra a kiberbiztonság kérdése az első számú biztonságpolitikai kihívások között szerepel. Az információs társadalmak biztonságát meghatározó informatikai környezet és a hozzá kapcsolódó kihívások minden államot arra sarkallnak, hogy építsék ki a megfelelő védelmi szerveket és alkossák meg a szükséges jogszabályokat. Ezt a felelősséget az Európai Unió is felismerte és megkezdte a felkészülést ezen új típusú biztonsági kihívás kezelésére. Írásom első részében bemutattam az Unió jogi lépéseit, illetve a Digitális Menetrendet és az ahhoz kapcsolódó feladatszabást. Jelen tanulmányomban az uniós kiberbiztonsági szervezeteket és a lehetséges partnereket fogom megvizsgálni.

In the recent years, the conception of cybersecurity developed into a critical security policy matter. Security challenges associated with the informatical environment, which are determining the security of informational societies, are reinforcing states to create their own enforcement agencies and to materialise the requisite legal measures. The European Union has acknowledged this sort of responsibility, and it began to prepare the management of new forms of security challenges. In the first part of my paperI presented the EU’s legal steps as well as the Digital Agenda for Europe and the tasking linked to it. In the current writing I am trying to examine the EU’s cybersecurity organizations and its possible partners.

Kulcsszavak: kiberbiztonság, Számítástechnikai bűnözés elleni küzdelem európai uniós központja,Európai Unió, NATO ~ ENISA,European Cybercrime Centre, cybercrime, NATO

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz