Tiszolczi Balázs Gergely

GONDOLATOK A KÓRHÁZI SZEMÉLY- ÉS VAGYONVÉDELEMRŐL

Absztrakt

Az egészségügy célrendszerének megvalósítása az alaptevékenység (gyógyítás) ellátása során jut érvényre, alapvető működési sajátosságként pedig (többek közt) említhetjük azt a széleskörű folyamatokat támogató, az alaprendeltetéstől némileg elkülönülő, a sokak által ún. perifériásnak tekintett (de nem feltétlenül az), kiszolgáló tevékenységrendszert, amely nélkül a fő rendeltetés nem, vagy csak nehezen, jelentős korlátozásokkal lehetne megvalósítható. Ide sorolható többek közt a kórházi objektumok védelmét biztosító őrszolgálat ellátása, amelynek szintén különleges szabályokkal kell szembenéznie mind a szervezés, a stratégiai tervezés, mind a végrehajtás, az operatív feladatellátás során. A biztonsági őr képzés napjainkban sokat emlegetett átalakulása okán jelen cikkben vizsgálom meg, mely speciális, az általános elméleti és gyakorlati ismeretektől eltérő, vagy eltérő szintű tudásanyagot kell elsajátítania, illetve mely készségekkel és kompetenciákkal kell(ene) rendelkeznie egy olyan vagyonőrnek, aki feladatát kórházi vagy egyéb egészségügyi intézményben látja el.

The realization of healthcare objectives is enforced during the main activity (healing). Besides, as an operational speciality we can mention (among others) the serving system of activities that promotes widespread processes although it is separate from the basic activity to a certain extent and it is considered to be peripheral (though it is not really so). Without the above system, the main purpose could only be realised either with difficulty or with significant limits. This includes (among others) the tending of protection service in health care facilities, which also has to face special rules during organizing, strategic planning and it is the same when executing operational tasks. In the course of the transformation of the training security guards mentioned frequently nowadays, I am examining here in this article what kind of special theoretical and practical skills (different from the common ones) need to be acquired and what kind of skills and personal competence should be possessed by those people serving as a security guard in a health care facility.

Kulcsszavak: egészségügy, biztonság, speciális készségek, őrzés-védelem ~ health care, security, special skills, guarding

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz